Personakt Antavla

Israel Andreae Dalekarlus Dalander

Kyrkoherde. Blev ca 76 år.

Far:Andreas Holgeri Gestricus (>1560 - 1610)
Mor:Ingeborg NN (1560? - >1613)

Född:omkring 1590 Stora Skedvi 1)
Död:1666-09-30 Ore 2)Prästvigd 1615-09-21, Kaplan 1616-06-17 i By (W). Fältpredikant omkring 1620 Bengt Bragges fänika. (Fänikan var 200-500 man i Dalarnas Storregemente). Krigspräst från 1620 till 1624 på Dalaregementet. Fältpredikant 1621 på Bengt Bragges kompani. (Kompaniet ingick i Storregementet i Åke Oxenstiernas fältregemente). Fälttåg från 1621 till 1622 i Livland. Fälttåg 1622-06-15 i Riga , Lettland. Fälttåg 1624 i Tyskland, där blev han svårt slagen av en Profoss (militärpolis), men var själv oskyldig. Kyrkoherde 1625 i Garpenberg. Respondent vid prästmötet 1626. Kyrkoherde från 1629-11-01 och till sin död i Ore.
Bosatt 1621 i Falun, 1623 i Ängsö (U), 1624 i Köping och senare samma år i Garpenberg.
Två drag i Israels verksamhet är obestridliga: en intensiv ekonomisk verksamhet med vittomfattande jordeköp inom socken och - i varje fall en period - ett även för den tiden uppseendeväckande spritmissbruk.
Omgift med Margareta Andersdotter??? eller heter inte Hansdotter utan Andersdotter?? (Muncktell). Göran Broås bekräftar far + dotter (30/11-07). Präst/kyrkoherde i Ore och storbonde. Muncktell - Westerås stifts herdaminne: Israel Andreae Dalander. Son af Andreas Holgeri Gestricus. Pwgd 1615. War en tid Domesticus hos pastor Gudmund, kom sedan till By socken och hade 4 år warit krigsprest, då han 1624 träffas tjenstgörande i Köping. Samma år blef han illa slagen af en profoss, d.w.s. någon Fiskal, i Kungsbarkarö, hwarwid han sjelf synes ha warit oskyldig, ty eljest hade han säkert blifwit suspenderad. Kyrkoherde i Garpenberg 1625. Respondens i prestmötet 1626. Transporterad hit till Ohre 1629. Då biskopen 1631 visiterade här, fann han i mång stycken stå synerligen illa till. Såsom nykommen hade presten icke så mycket answar, utan måste blott plikta för det "han gick utan fodjäcka(?) under förrättningen", men kyrkwärdarne, som tjent i 16 år, "hade ingen räkenskap gjort utan endast litet gissat till hwad de uppburit och utgifwit." Presten skulle stämma dem och göra ed på tinget, at de icke hade 3 rundstycken af kyrkan. Blef 1639 angripen af en swaghet, så att han icke kunde predika för frl på målet, som likwäl småningom öfwerwanns.
Garpenberg: 1625. Knappt war han hitflyttad, förrän han wille skiljas från församlingen. Flket war af ålder beryktat för sturskhet och olydnad, men hade nu kommit i så ondt rop, att biskopen och Capitlet wille lägga socknen till en annan församling. Pastor förmådde intet uträtta, och många wille icke utgifwa någon rättighet. Hotelsen att mista gudstjensten länge och att alldeles icke hafwa egen pastor werkade. En afböns- och förpliktelseskrift uppsattes för alla, underskrifwen af de förnämsta, och då biskopen gillat och med sin påskritf antagit densamma, fingo de samtliga eftergift, så wida de höllo sitt löfte om bättring.
 

Barn med Margareta Hansdotter Gråås (1595 - 1653)

Barn:
Anna Israelsdotter (1621 - 1691)

Källor

1)Västerås stift Herdaminne II:1
  
2)Ore sockenbok Del 1