Personakt

Margreta Andersdotter

Blev 55 år.

Född:1750-01-21 Kallmora, Orsa 1)
Död:1805-12-17 Kallmora, Orsa 1)1765, på sitt 16de ålders år ingick hon enligt försynens skickelse första gången ett kristeligt äktenskap med sin förut i herranom avsomnade man Mats Lars Larsson i Kallmora, med vilken hon under 22 års ... samlevnad blivit välsignad med 5 barn, nämligen 1 son och 4 döttrar, av vilka sonen och en dotter gått före sin moder in i den sälla evigheten. Efter 2ne års änkestånd trädde hon så 1789 andra gången, jämlikt Guds behag, i äkta förening med sin nu i mycken sorg och saknad efterlämnade man, dannemannen ärlig och välförståndig Elings Per Larsson i Kallmora, med vilken hon även blev välsignad med en dotter, som efterlever, och tillika med sin fader och halvsyskon beklaga saknaden av en huld moder.

På sin grav och döda mull meddelas henne det lovord, att hon fört en stilla, anständig och kristelig vandel, varit flitig och arbetsam i de göromål, som henne tillhört, saktmodig och from i sitt hus, levat i sämja och kärlek med sina grannar, räckt dem torftigen en hjälpsam hand. Älskat Guds hus och ansett hans ord såsom själens högsta skatt. Flitigt brukat den heliga nattvarden, sista gången sistlidne söndags afton.

Över ett års tid har hon dragits med en sjuklig kropp som redan i helgomässotiden sistlidne år grundlades med en svår livsjuka (diarré), varfter sedan svullnad tillstötte, som mer och mer nedtog hennes krafter, att hon för 2ne månader sedan måste alldeles intaga sängen. Under allt har hon låtit förmärka ett kristeligt tålamod och gudeligen berett sig till en salig hädanfärd.
 

Äktenskap med Mats Per Larsson (1760 - )

Vigsel:1789 1)

Barn:
Carin Persdotter (1792 - )

Källor

1)Orsa AI:18 (1796-1806) Bild 45 / sid 677