Personakt

Göran Zedritz

Borgmästare tidigast 22 juni 1641.

Född:Göran Zedritz omtalas som borgmästare tidigast 22 juni 1641 (Faluns rr och mag AIA:2). Omtalas som levande 12 dec 1648, men är död den 3 jan 1649 (Faluns rr och mag AIA:3) då han omtalas som avliden svåger till Fredrik Hansson (Hansen).

"Fredrich Hansson på Bronn, begierte dhet motte blifwa annoterat, at hans Swåger Borgm. Sal: Jöran Zedrits, hafwer i underpant opdragit honom een tredie deel i Erich Stenssons hytta i Östanfors Strömen belägen för en Summa Pengl:r han Zedrits ähr skyllig, som dher å giffen obligation Dat: den 20 Augusti 1645: och wises, hwilken honom bewilliades."

Görans änka gifte om sig före 11 juni 1652 med sedermera gästgivaren i Brusala, Aspeboda socken Elias Eriksson.

St Tuna ting 11 juni 1652 (KLHA Serie III AI:1 maskinf. 94r 1652)
"Komb för rätten Eliass Ericksson i Brusala och angaf huru såsom hans hustru hru Margetha Sahl. Zedritz hafuer till sig handlat een Täppa af Sahl. Pär Bertilss Efterlefwerska i Gäfle, som Pär Bertillsohn af Sahl. Knuth Perssons i Billingsnääs arfwingar för 3 Skpdd koppar i betalning bekommit hafr ..."
 

Barn med ?

Barn:
Zedritz Göran Göransson (- 1672)