Personakt Antavla

Jaques Henrot

Plåtsmedsmästare. Blev högst 80 år.

Far:Serva Henrot (1560? - 1656)

Född:1593 Theux (Belgien) 1)
Död:1673-04-06 Ålberga bruk, Kila 1)

Barn med NN (1599 - 1673)

Barn:
Hero Henrik Jakobsson (1617 - 1669)

Noteringar

Möjligen son till Serva. Plåtsmed, "smider i Norrköping".
Invandrad vallon som kom till Sverige någon gång mellan 1613 och
1620. Han nämns först i två "nöjdförklaringar" daterade i
Norrköping i augusti 1628 och 1630 där han på det förra tecknat
"Jacue Hennart" och på den senare "Jaccquues Huko". I den senare
har dock skrivaren förtydligat med "Jacqu Henro, platineur". Från
1630 finnes också en anteckning i Norrköping memorial som anger
att Jacques Henrot, platineur vill avresa hem med sitt barn. Inget
framgår om resans mål eller syfte eller om den i realiteten
genomfördes. Han nämns som "Jacob plåtslagare" som var verksam i
Norrköping 1631, i Finnspång, Risinge sn 1638-1642 och vid
faktoriet i Norrköping 1652. En "Jacob Frantzos" gift och bosatt i
Norra kvarteret i Norrköping år 1646 torde vara han. I Finspång
vigs, den tid Jacob är verksam här, sonen Hindrich och dottern
Johanna och i Norrköping år 1652 sonen Anders. Detta år påträffas
Jacob sista gången i mantal. Han kan därmed vara född så tidigt
som 1589. Han och hustrun följer sonen Anders från Norrköping till
Ålberga bruk, där båda dör 1673. Jacob kan då vara 84 år gammal.
Detta enl. Släkt och Hävd Nr 3-4 1994. Uppgifter i e-post 22/1
2001 från Rolf Briscans. Jacques återfinns först på tvenne
nöjdförklaringar daterade i Norrköping Augusti 1628 resp 1630 där
han på den förra tecknat "Jacque Hennart" och på den senare
"Jaccquues Huko". I den senare förklaringen har skrivaren dock
noterat "Jacqs Henro platineur" Denne Jacques är då med stor
säkerhet identisk med broder och platineur som vid sidan av Serva
omtalas i Goffins kontrakt år 1620. Uppgifterna är knapphändiga
men tillräckliga för att knyta bröderna samman. En anteckning i
Norrköpings memorial (13) 1630 anger utöver ovanstående att
Jacques Henrot platineur vill avresa med sitt barn. Inget framgår
dock om resans mål eller syfte eller om denna i realiteten
genomförs. Jacob plåtslagare är verksam i Norrköping 1631,
Finspång Risinge sn.1638-42 och vid faktoriet i Norrköping 1652.
En Jacob Frantzos gift, bosatt i norra kvarteret i Norrköping 1646
torde vara densamme. I Finspång vigs den tid Jacob är verksam här,
sonen Hindrich och dottern Johanna och i Norrköping 1652 sonen
Anders. Detta år påträffas Jacob sista gången i mantal. Han kan
därmed vara född så tidigt som 1589. Han och hustrun följer sonen
Anders från Norrköping till Ålberga bruk, där båda dör 1673. Jacob
kan då ha varit 84 år gammal.


Källor

1)Smedskivan 8