Personakt

Serva Henrot

Blev ca 96 år.

Född:omkring 1560 Theux (Belgien)? 1)
Död:1656 Åker 1)

Barn med ?

Barn:
Henrot Henrik Servasson (1585? - )
Jaques Henrot (1593 - 1673)

Noteringar

Nämns första gången i Finspång 1613, dels i Östergötlands
räkneskaper där under Finspång då anges att "Serffwa fransos
tillsmitt skyfflar, hackor och kolkrattor" dels i
länsräkneskaperna för Värmland, varav för Nykroppa framgår att
"Serfwa fransos hauffer tillsmitt 5000 Harniske Nagel aff 4 lb
DrageJärn medh 6 T:r Kåll". På denna senare ort använde fogden
ofta gästarbetare. Han återkommer i länsräkneskaperna vid Finspång
1617 som "Serfwa spiksmed och pannemakare". År 1625 redovisas han
i Norrköping som "Servua Henrot, plåtsmed". Av brodern Goffins
kontrakt år 1620 och 1626 framgår att Serva dessa år arbetat för
Wellam de Besche. Serva följs av tvenne bröder Jacques och Goffin.
Den senare knyter dem samman genom ett kontrakt tecknat i Liège
16/8 1620, varav bl a framgör att han skall arbeta på samma sätt
och för samma betalning som de bröder, vilka tidigare fått
anställning i Sverige. År 1627 frölänger Wellam de Besche arrendet
av Åker och Skeppsta bruk på sex år. I detta sammanhang förflyttas
Serva troligen till Åker. Här finns nämligen minst från år 1629
gjutarna Abine (Noye) och Francois (Fasin), vilka snart ansluter
som mågar i Servas familj. Släktbanden uppenbarar sig vid en tvist
om den avlidna faderns hus i Åker vid Åkers tingsrätt 1656 8/2.
Därav framgår - förutom familjens sammansättning - att Abines
hustru är död och att Niklas befinner sig i "Bergslagen", dvs norr
om Mälaren.


Källor

1)Smedskivan 8