Personakt Antavla

Goth Hans Hansson

Hemmansägare. Blev 65 år.

Far:Got Hans Jönsson (1645 - 1720)
Mor:Anna Ersdotter (1655 - 1720)

Född:1690-09-10 Sörboda, Ore 1)
Död:1756-03-29 Arvet, Ore 2)"Hans personalia i Ore kyrkbok (Ore F II:1) lyder som följer:
"[1756] D:na Judica [4 april 1756]. B: Goot Hans Hansson ifrån Arfwet född i Söderboda 1690 d 14 Sept af Xsteliga föräldrar och äckta säng, fadren har warit Goot Hans Jonsson. Modren hust: Anna Olsd:r Hx (?) cura renatus etc: A:o 1713 d 15 Feb: trädde han medelst Gudz skickelse uti det heliga äcktenskapståndet med sin nu i sorgen qwarlemnade k: Hustru Barbro Danielsd:r, hkt äcktenskap Gud wählsignat med 11 barn, 6 Söner och 5 döttrar af hka 2 Söner och 4 döttrar äro i Herranom, de öfrige 4 Söner och 1 dotter lefwa, och med deras k: Moder sin S: Faders bortgång med tårar begråta. Hwad hans allmänne lefwerne beträffar, har han, som bekant är, fört en stilla och sacktmodig wandel, och som på en stilla och sacktmodig wandel fölljer en stilla och salig död, så afsomnade han sacktmodel. förledne måndag, då han här i werlden lefwat 66 åhr så när som på 24 weckor, och 1 dag. Grex actio."
 

Äktenskap med Ohrman Achrelia Barbro Danielsdotter (1694 - 1770)

Vigsel:1713-02-15 Ore 2)

Barn:
Sara Hansdotter (1720 - 1750)

Källor

1)Ore födde C:1
  
2)Ore döda FII:1