Personakt

Olof Andersson

Mjölnare.

Född:1698-08-14 Långshyttan, Husby 1)

Barn med Anna Jonsdoter (1696 - 1762)

Barn:
Johan Olofsson Forsberg (1730 - 1802)

Noteringar

I By A1:6 sid 105 vid Tyskbo qwarnar finns Olof Andersson f.1698
14/8 med sin hustru Anna Jonsdotter f.1696 31/1 och dotterson
Anders A son f.1744 17 23 sept. Det står även att familjen flyttar
till Söderfors bruk d 26 maij 1750. I Söderfors A1:1 1745-54 5te
roten (ingen sida) återfinns möln Olof Andersson f.1698 med sin
hustru Anna Jonsdotter f.1696 samt sonen Johan Olsson f.1730 och
dottersonen And. Andersson f.1744. I marginalen står skrivet
"kommo ifr By sn 1750". De är antecknade för åren 1750, 1751 och
1752. I A1:1 1753-62 i 6te roten är familjen med år 1753 samt en
anteckning i marginalen "til Fernebo 1753". Återfinns i Husby A1:4
sid 231 utan hustru, tillsammans med sin son och familj, omkr
1762-63.


Källor

1)Husby AI:4 s 231, By AI:5 s 78, AI:6 s 106,.