Stumsnäs
 

Stumsnäs

Stumsnäs är en by som ligger vid Siljans norra strand mellan Rättvik och Mora. För länge sedan tillhörde byn Leksand, som hade fäbodar här. Från åtminstone 1100-talet, fick de som bodde i Stumsnäs ro till Leksand för alla sina kristna plikter, vilka var omfattande. Resan tog lång tid, ungefär tre timmar med de bästa storbåtarna. Samtidigt låg Rättviks kyrka hägrande nära, endast en timme bort.

Under århundradena fann sig Stumsnäsborna i sitt öde. 1539 fanns fyra storfamiljer i byns skattelängder. 1571 hade byn växt till sju storfamiljer. Hösten 1607 fick byn nog och sände en delegation till Kopparberget, dagens Falun, när de insåg att kung Karl IX var där på inspektion.

Kungen tog uppenbarligen intryck av byns problem. Under sittande möte den 6 december 1607 fattade kungen ett snabbt beslut. Han tog ett så kallat administrativt beslut att Stumsnäsborna omedelbart skulle tillhöra Rättviks socken och kyrkoherdeämbete.

År 1883 bildades en friförsamling i Stumsnäs under ledning av småskolläraren Gudmunds Anders Olsson. Den lilla församlingen byggde ett missionshus i Botans. Samma år, 1885, som det stod färdigt dog den kraftfulle föreståndaren. Detta hus förstördes i en brand 1902 och redan samma år byggdes ett nytt församlingshus (Stumsnäs 136:1). När församlingen upphörde 1979 skänktes missionshuset till Rättviks missionsförsamling.

IOGT, Independent Order of Good Templars, bildades i USA 1851 som ett ordenssällskap där man krävde helnykterhet av sina medlemmar. Alla var välkomna oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning, vilket var mycket radikalt vid den här tiden.

Det hade tidigare under 1800-talet funnits måttlighetsföreningar, men IOGT var den första organisationen som krävde helnykterhet. IOGT ville att folket skulle sluta supa för att få kraft att göra något för att förbättra både sin livssituation och samhället i stort.

Vid folkomröstningen 1922, röstade Sverige om ett förslag för totalförbud av alkohol, och 49 procent röstade för förslaget.

Enligt en artikel i Dalademoktaten var Stumsnäs för 50 år sedan Sveriges nyktraste by, med i princip enbart absolutister. Mycket har förändrats sedan dess och jag vet att byn inte lever upp till det ryktet idag.